This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Lice. Motiv Jednoduchá. Obrázky motivu vytvořil(a) merrymoonmary. Používá technologii služby Blogger.

čtvrtek 27. dubna 2017

Síla je právě v tomto okamžiku, tady a teď.

A rabín Bunam vždy ještě dodal: "Vezměte si ten příběh k srdci a poučte se z něj. Je něco, co nikde ve světě nenajdete. dokonce ani u cadika ne, ale je jedno místo, kde to můžete najít."

    Cadik znamená mistr. Slovo cadik pochází z hebrejského kořene, jenž znamená ,,čistý, čistší, čistota sama". Cadik je mistr - ten, kdo žije v přítomnosti a už není ani v minulosti ani v budoucnosti; ten, kdo je tady a teď, kdo je čirá přítomnost. Být v přítomnosti mistra znamená být v přítomnosti přítomnosti. Toť vše. Když jste v přítomnosti mistra, je pro vás snazší vnímat přítomnost, protože jeho přítomnost bývá nakažlivá.
     Ale rabín Bauman říká: ,,Je něco, co nikde ve světě nenajdete, dokonce ani u cadika ne..." Říká, že nemůžete najít nikde, ani v přítomnosti mistra. Ale nebuďte zoufalí - přesto je místo, kde to můžete najít.
     To místo jste vy a ta chvíle je teď. Úkolem cadika je hodit vás do vaši přítomnosti, abyste byli dostupní Bohu a Bůh byl dostupný vám. Nemůže vás naučit být v přítomnosti, ale může vás nakazit - v tom spočívá hodnota satsangu, bytí v přítomnosti cadika, mistra, gurua. Jen tam být a nic nedělat... vlastně ani mistr nic nedělá. On prostě je. Mistr je modlitba, neustálá vděčnost. Každý svým dechem děkuje Bohu - ne pomocí slov, ale jeho dýchání je vděkem; každým úderem srdce říká děkuji. Jeho dík není verbální, je existenciální. Jeho bytí je modlitbou. Setrvání v přítomnosti takového člověka vám pomůže vnímat chuť modlitby. a tím započne nové putování vašeho života - putování dovnitř. 
     Po celá staletí, tisíciletí jste hledali a nikdy jste nic nenašli. Teď se hledající změní v hledané. Putovali jste venku tak dlouho, že jste velmi unaveni, velmi vyčerpání. Ježiš říká: ,,Ti kteří jsou znaveni a jejichž břímě je těžké, nechť přijdou ke mně. U mne naleznou odpočinek." Co to znamená? Myslí tím - ,,Pojďte ke mě. Já jsem v klidu. Buďte v mé blízkosti. Ochutnejte ji." A tato příchuť otočí vaše nasměrování a vy se začnete nořit dovnitř.
     Jste tu se mnou. Ochutnejte mé bytí. Nevnímejte jen má slova, vnímejte mě. Ochutnejte mě. A najednou budete tady a teď a začnete se soustředit dovnitř a už nebudete utíkat do budoucnosti a nebudete lpět na minulosti.
     A tehdy je přítomný okamžik osvobozením, tehdy je přítomný okamžik osvícením. (Osho: Muž, který miloval racky)
1 komentář: